Projekty EU

V roce 2017 byla ukončena realizace projektu Investice do potravinářské výroby,
jejímž cílem je investice do potravinářského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Investice se skládá z následujících celků:

  • Prosévací zařízení
  • Pneumatická doprava do zásobníků
  • Zásobníky pro sušené mléčné produkty
  • Pneumatická doprava k plnícím stanicím
  • Plnící stanice Big-bagů
  • Vyprazdňovací stanice big bagů

Projekt je financován s podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.