Projekty EU

Projekt je financován s podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Modernizace potravinářského provozu

V letech 2021–2023 bude realizován projekt Modernizace potravinářského provozu (2)
Cílem projektu je zefektivnění a usnadnění provozu a výroby modernizací sušení, podporou skladování a realizací manipulačních ploch.

Investice se skládá z následujících funkčních celků:

 • Nový osobo-nákladní výtah pro optimalizaci logistiky surovin a bezpečnější a spolehlivější přepravu osob i materiálu.
 • Pořízení a instalace nového nerezového potrubí přívodního vzduchu do sušící věže, včetně izolace tohoto potrubí a celé stávající sušící věže.

V roce 2021 byla ukončena realizace projektu Modernizace potravinářského provozu (1)
Cílem projektu je zvýšení kapacity skladování, modernizace logistiky příjmu surovin včetně dohledatelnosti a zavedení maloobchodního prodeje.

Investice se skládá z následujících funkčních celků:

 • Modernizace příjmu surovin
 • Systém k zajištění dohledatelnosti

Investice do potravinářské výroby

V roce 2017 byla ukončena realizace projektu Investice do potravinářské výroby,
jejímž cílem je investice do potravinářského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Investice se skládá z následujících funkčních celků:

 • Prosévací zařízení
 • Pneumatická doprava do zásobníků
 • Zásobníky pro sušené mléčné produkty
 • Pneumatická doprava k plnícím stanicím
 • Plnící stanice Big-bagů
 • Vyprazdňovací stanice big bagů

Přístavba k výrobní hale

V roce 2018 byla ukončena realizace projektu Přístavba k výrobní hale, pořízení manipulační a čistící technologie - ALL-IMPEX,
jejímž cílem je investice do potravinářského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Investice se skládá z následujících funkčních celků:

 • Výstavba přístavby k výrobní hale - budovy pro sila
 • Nákup vysokozdvižného vozíku
 • Stanice čištění CIP