Projekty EU

V roce 2017 byla ukončena realizace projektu Investice do potravinářské výroby,
jejímž cílem je investice do potravinářského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Investice se skládá z následujících celků:

  • Prosévací zařízení
  • Pneumatická doprava do zásobníků
  • Zásobníky pro sušené mléčné produkty
  • Pneumatická doprava k plnícím stanicím
  • Plnící stanice Big-bagů
  • Vyprazdňovací stanice big bagů

Projekt je financován s podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

V roce 2018 byla ukončena realizace projektu Přístavba k výrobní hale, pořízení manipulační a čistící technologie - ALL-IMPEX,
jejímž cílem je investice do potravinářského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Investice se skládá z následujících funkčních celků:

  • 1. Výstavba přístavby k výrobní hale - budovy pro sila
  • 2. Nákup vysokozdvižného vozíku
  • 3. Stanice čištění CIP

Projekt je financován s podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.