Změna balení
sušených mléčných produktů

Změna typu balení z Big Bagů do 25 kg papírových pytlů a naopak, balení do privátních značek. Změna balení podléhá důsledné vstupní a výstupní kontrole Státní veterinární laboratoře.

Skladování

Nabízíme skladování všech běžných druhů balení ve skladech schválených Státní veterinární správou i Státním zemědělským Intervenčním fondem pro soukromé a intervenční skladování potravin.

Doprava

Kamionovou dopravu na území Evropy zajištujeme jako službu našim zákazníkům od 3 000 kg výše. Máte-li zájem o odběr našich produktů včetně jejich dopravy do vašeho závodu, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Privátní značka

Naše společnost nabízí zákazníkům možnost vlastního potisku balení jakýchkoliv nabízených produktů, MILPALAC®, nebo v rámci přebalování mléčných výrobku jiných výrobců viz. Služby – změna balení. V případě zájmu o vlastní značku prosím kontaktuje obchodní oddělení.

Sušení ve službě

Služba mlhového sušení odstředěného pasterovaného mléka v závodě ALL-IMPEX – Sušárna mléka CZ 06 ES včetně balení, skladování, nakládky a mikrobiologického vyšetření. Máte-li zájem o sušení vlastní suroviny ve službě, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Celní služby

Zprostředkování proclení zboží vč. dodávky příslušných dokumentů.

Veterinární odbavení

Kompletní veterinární odbavení, potvrzení veterinárních dokumentů pro sušené mléčné výrobky dle aktuálních vzájemných požadavků destinace zboží.

Odbavení nakládek

Dohled při nakládce zboží, tvorba dokumentace, proclení a potvrzení státními orgány a následná distribuce dokumentace směrem k zákazníkovi.

Ceník služeb

Ceník doplňkových služeb, jako je vlastní etiketa, nakládky kontejnerů, dohled na expedicí, skladování na rámec kontraktů a další na vyžádání.